DinaCard debitna kartica za fizička i pravna lica

Važno obaveštenje

Poštovani,

Ovim putem Vas obaveštavamo o posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica u skladu sa Zakonom o međubankarskim nakanadama, koji će biti u primeni od 17.08.2018.godine. Takodje ovim putem Vas obavestavamo da će Banka u narednom periodu prilagoditi svoje Opšte uslove poslovanja konkretnim zakonskim odredbama

Navedenim Zakonom, banke će počevši od 17.08.2018. godine biti u obavezi da kada korisniku izdaju platnu karticu, koja se može koristiti za iniciranje platnih transakcija sa tekućeg računa, izdaju bez naknade platnu karticu kod koje se u domaćim platnim transakcijama obrada, netiranje i poravnanje naloga za prenos izdatih na osnovu upotrebe, obavljaju u platnom sistemu u Republici Srbiji. U ovom trenutku navedeni uslov ispunjava isključivo DinaCard kartica.

Navedene zakonske norme su obavezujuće, kako za banke tako i za korisnike platnih usluga koji se opredele za korišćenje platnih kartica.

U skladu s navedenim izmenama, svim klijentima koji imaju otvorene tekuće račune u JUBMES Banci a.d. Beograd i koji se opredele za korišćenje platne kartice, biće obavezno izdata DinaCard kartica.

Visa platne kartice koje su izdate pre 16.08.2018. godine važiće do isteka roka na koji su izdate. Rok važnosti svake pojedinačne platne kartice naznačen je na samoj kartici.

Obaveštavamo Vas da će se Izdavanje Visa kartica, nakon 16.08.2018.godine vršiti samo na poseban zahtev korisnika, prethodno dat u pisanoj formi i to samo ukoliko je korisniku već izdata platna DinaCard kartica. Automatsko reizdavanje isteklih VISA platnih kartica nakon stupanja na snagu ovog Zakona neće biti moguće.

Kako se ne biste našli u nemogućnosti korišćenja platnih kartica, molimo Vas da proverite važnost istih, da se upoznate sa sadržinom ovog obaveštenja i da nas kontaktirate ili posetite ekspozituru, ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije.

Nadamo se da novonastale okolnosti neće uticati na saradanju koju imate sa JUBMES bankom a.d. Beograd.

Unapred zahvalni na Vašem razumevanju i saradnji.

Vaša,

JUBMES banka a.d. Beograd“