Poslovne kartice

 • Namenjene pravnim licima i preduzetnicima;
 • Pouzdan finansijski oslonac u svakoj poslovnoj situaciji;
 • Za plaćanja u zemlji i inostranstvu;
 • Novac Vam je na raspolaganju 24 časa dnevno;
 • Savremen i jednostavan način plaćanja;
 • Siguran način plaćanja na osnovu jedinstvenog PIN broja koji samo Vi znate.

Poslovne kartice JUBMES Banke a.d. su charge poslovne kartice koje Vam omogućavaju da nastale obaveze u prethodnom mesecu izmirujete naknadno, do 5-tog u narednom mesecu na osnovu ispostavljene specifikacije obračunatih obaveza.

Izaberite:

 • DinaCard poslovnu karticu za plaćanja u zemlji;
 • Visa Business karticu za plaćanja u zemlji i inostranstvu.

Čemu služi poslovna kartica?

Poslovne kartice JUBMES banke a.d. zaposleni u Vašoj firmi mogu koristiti za plaćanje službenih troškova ( u skladu sa važećim zakonskim propisima ):
 • Plaćanje avionskih, železničkih ili autobuskih karata;
 • Plaćanje rent-a car;
 • Plaćanje hotela, restorana;
 • Plaćanje poslovnih ručkova;
 • Plaćanje troškova smeštaja i ostalih troškova prilikom posete Vaših poslovnih partnera;
 • Pokriće svih ostalih troškova reprezentacije.

Koje su prednosti korišćenja poslovnih kartica za firmu?

 • Firma stiče bolji uvid i kontrolu nad svojim rashodima - troškovima koje prave zaposleni;
 • Svoja sredstva imate na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji;
 • Značajno se smanjuje potreba za podizanjem gotovine sa računa firme;
 • Korišćenjem kartica pojednostavljuje se i precizira kontrola troškova službenog puta.

Koje su pogodnosti omogućene korisnicima Visa Business kartice?

Korisnici Visa Business kartica imaju pravo na popust u mnogobrojnim hotelima, agencijama i drugim institucijama sa kojima je Visa International postigla takav sporazum.Kada ste na putu, iskoristite tu priliku.Detalje možete pogledati na adresi:  www.visadestinations.com

 
+381 11 2205 603