Otvaranje platnih računa

Platni računi u valuti EUR, USD i CHF

Platni račun u valuti CHF,USD i EUR možete otvoriti bez obzira da li ste zaposleni ili ne, otvaranje računa je bez naknade i vrši se uz važeći inditifikacioni dokument.

Pogodnosti:

 • Lične uplate;
 • Mogućnost prijema priliva iz inostranstva;
 • Plaćenje ka inostranstvu;
 • Besplatno dobijanje VISA electron debitnih kartica uz otvaranje platnog računa u RSD;
 • Podizanje gotovine na šalterima JUBMES Banke, kao i bankomatima putem Visa electron debitnih kartica u inostranstvu, plaćanje u inostranstvu;
 • Plaćanje putem trajnog naloga;
 • Uključenje u Home Banking i m-Banking sistem je bez naknade uz otvaranje platnog računa u dinarima.

  Kamata se obračunava i pripisuje platnom računu na kraju godine uz odbitak i plaćanje poreza od 15,00%.

   
  +381 11 2205 671

  +381 11 2205 672