Pocetak / Vesti / Aktuelno / Vesti

Vesti

Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvao Redovnu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 24.04.2019. godin.

Cetvrtak, 21/3/2019

Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvao Redovnu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 24.04.2019. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

  • Dnevni red
  • Poziv za Redovnu Skupštinu
  • Obaveštenje akcionarima
  • Lista akcionara kojima se upućuje poziv za Skupštinu
  • Formular za glasanje u odsustvu - fizička lica
  • Formular za glasanje u odsustvu - pravna lica
  • Punomoćje za fizička lica

 


Poštovani klijenti, zbog Dana državnosti Republike Srbije Banka neće raditi 15. i 16. februara.

Cetvrtak, 14/2/2019