Pocetak / Vesti / Aktuelno / Vesti

Vesti

Obaveštavamo Vas da je 17.10.2019. održana Vanredna Sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd

Petak, 18/10/2019

Obavesitenje akcionarima Banke o dopuni Dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. zakazane za 17.10.2019. godine

Utorak, 8/10/2019

Obaveštavamo vas da je dopunjen Dnevni red za Vanrednu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 17.10.2019. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.


Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvao Vanrednu sednicu Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 17. oktobra 2019. godine.

Sreda, 18/9/2019

Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a .d.Beograd sazvao Vanrednu sednicu Skupštine JUBMES banke a.d.Beograd koja će se održati 17. oktobra 2019. godine sa početkom u 12 sati. Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d.Beograd,Bulevar Zorana Đinđića 121.

 

D N E V N I R E D

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- Komisije za glasanje

- Zapisničara

2. Izveštaj Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora

 • Formular za glasanje u odsustvu - fizička lica
 • Formular za glasanje u odsustvu - pravna lica
 • Punomoćje za fizička lica
 • Punomoćje za pravna lica 

 •  


  Obaveštavamo Vas da je 6.08.2019. održana Vanredna Sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd

  Sreda, 7/8/2019

  Obaveštavamo vas da je dopunjen Dnevni red za Vanrednu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd

  Ponedeljak, 29/7/2019

  Obaveštavamo vas da je dopunjen Dnevni red za Vanrednu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 6.08.2019. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.


  Obavesitenje akcionarima Banke o dopuni Dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara JUBMES banke a.d.

  Petak, 26/7/2019

   
  dalje

  Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvao Vanrednu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 6.08.2019. godin.

  Ponedeljak, 1/7/2019

  Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvao Vanrednu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 6.08.2019. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.


  Obaveštavamo Vas da je 26.06.2019. održana Vanredna Sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd

  Cetvrtak, 27/6/2019

  Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvao Vanrednu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 26.06.2019. godin.

  Ponedeljak, 3/6/2019

  Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvao Vanrednu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 26.06.2019. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.


  OBAVEŠTENJE - JUBMES banka a.d. Beograd obaveštava javnost o promeni u značajnom učešću prava glasa akcionarskog društva čijim se akcijama trguje na regulisanom tržištu – Open Market

  Ponedeljak, 13/5/2019

   


  dalje
  (1-10/14) 1 2