Preknjižavanje finansijskih instrumenata

Ovlašćena banka, svojim klijentima pruža usluge preknjižavanja finansijskih instrumenata na osnovu nasledstva, ugovora o poklonu, promene depozitara (prenos finansijskih instrumenata kod drugog člana centralnog registra) i upis založnog prava.

Kontakt:

011/2205-732
011/2205-734

e-mail broker@jubmes.rs