Trgovanje na berzi

Finansijskim instrumentima koji se kotiraju na organizovanom tržištu može se trgovati isključivo preko ovlašćenih učesnika, ovlašćenih banaka i investicionih društava. Na Beogradskoj berzi može se trgovati akcijama i obveznicama Republike Srbije.

Klijent zaključuje Ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata i Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, nakon čega otvara namenske račune za kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata (za otvaranje namenskih računa u JUBMES banci se ne naplaćuje naknada). Klijent naloge za trgovanje može ispostaviti neposredno, telefonom, telefaksom ili elektronskim putem, tj. na način koji je definisan Ugovorom.

Kontakt:

011/2205-732
011/2205-734

e-mail broker@jubmes.rs