Overdraft krediti

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu omogućava Vam fleksibilno i jednostavno korišćenje likvidnih sredstava, a funkcioniše na principu odobrenog prekoračenja po tekućem računu građana.

Namena kreditaFinansiranje povremenih potreba za održavanjem likvidnosti
Iznos kredita U zavisnosti od ostvarenog mesečnog priliva po tekućem računu klijenta
ValutaDinarski
Rok otplateDo 12 meseci
ObezbeđenjeMenice i dr.
Vreme potrebno za rešavanje zahtevaOd jedan do tri dana po podnošenju zahteva
KamataMesečni obračun, kamata se plaća na iskorišćeni deo
 
+381 11 2205 600