Osnovni podaci

JUBMES banka a.d. Beograd kao Ovlašćena banka, član Centralnog registra, Beogardske berze i Fonda za zaštitu investitora, stoji Vam na raspolaganju za sledeće usluge:

  • Trgovinu finansijskim instrumentima: akcijama, obveznicama stare devizne štednje i Državnim zapisima koje emituje Republika Srbija;
  • Preknjžavanje finansijskih instrumenata u slučaju nasledstva, ugovora o poklonu, prenos FI na račun drugo depozitara, upis založnog prava na finansijskim instrumentima;
  • Korporativne usluge.

Radno vreme Ovlašćene banke je svaki radni dan od 09-17 časova.

Kontakt:

011/2205-732
011/2205-734

e-mail broker@jubmes.rs