Otvaranje tekućih računa

Osnovni račun u RSD

  • Roditeljima omogućava jednostavniji prenos sredstava, a studentima jednostavno i brzo korišćenje i raspolaganje novcem;
  • Besplatne Dina Card i VISA electron kartice i Home banking aplikacije;
  • Otvaranje računa je besplatno, samo uz ličnu kartu i fotokopiju indeksa.

Priliv sredstava na osnovni račun:

  • Gotovinskom uplatom;
  • Prenosom sa drugog računa;
  • Uplatom studentskog kredita ili stipendija.
Kamatna stopa na sredstva na tekućem računu iznosi 1% na godišnjem nivou.
Kamata se obračunava i pripisuje tekućem računu na kraju svakog meseca.

 
+381 11 2205 690