eBanking

JUBMES E-banking je poseban servis platnog prometa koji omogućava klijentima banke elektronsko poslovanje sa Bankom korišćenjem najsavremenijih tehnologija bezbednosti i zaštite podataka.

JUBMES eBanking omogućava Vam elektronsko slanje naloga za plaćanje, prijem izvoda tekućeg računa i obaveštenje o izvršenim transakcijama 24h dnevno.

Za eBanking možete koristiti različite komunikacione kanale, kao što su: dial-up, Internet ili SMS poruke mobilne telefonije.

Za korišćenje usluga JUBMES eBankinga potrebno je da:

 • imate otvoren tekući račun kod naše Banke,
 • popunite Pristupnicu za elektronsko bankarstvo (povucite je sa našeg WEB Site-a) i
 • potpišete Ugovor o elektronskom bankarstvu.

  Pored toga potrebno je da posedujete sledeću opremu:

  • PC računar sa Internet pristupom;
  • Minumum Windows 7 Operativni sistem.

   Preuzmite prospekt Udruženja banaka Srbije o bezbednom poslovanju u digitalnom svetu.