Debitne platne kartice

Plaćajte robu i usluge u zemlji i u inostranstvu, brzo i jednostavno, uz platne kartice JUBMES Banke a.d., a kada Vam zatreba gotovina, možete je podići na bankomatima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Debitne platne kartice predstavljaju praktičan način raspolaganja sopstvenim novcem, uz sve pogodnosti bezgotovinskog načina plaćanja.Debitne platne kartice možete koristiti u okviru raspoloživih sredstava koja imate na dinarskom ili deviznom računu.

Prednosti platne kartice JUBMES Banke a.d:
 • Troškovi korišćenja kartica su minimalni a prednosti su velike;
 • Putem sistema Home-banking JUBMES banke a.d. imate mogućnosti pregleda izvršenih transakcija i raspoloživog stanja, kao i plaćanje računa trećim licima bez dolaska u Banku.

JUBMES Banka a.d. svojim klijentima nudi po najpovoljnijim uslovima DinaCard debitnu karticu za plaćanja u zemlji i Visa Electron karticu za plaćanja u zemlji i inostranstvu.

Vrste kartica

JUBMES banka a.d. Beograd klijentima pod najpovoljnijim uslovima nudi DinaCard debitnu karticu za plaćanja u zemlji i Visa Electron karticu za plaćanja u zemlji i inostranstvu.


Electron

VISA Electron debitna kartica JUBMES Banke je kartica sa međunarodnim važenjem. Omogućava Vam raspolaganje sredstvima sa tekućeg dinarskog računa i deviznog računa - obavljanje novčanih transakcija u trgovinama, na šalterima i bankomatima Banke kao i ostalih banaka sa oznakom VISA Electron u zemlji i inostranstvu.

Kartica se izdaje svakom punoletnom, domaćem ili stranom fizičkom licu koje kod Banke otvori dinarski tekući račun i devizni račun po viđenju.Na zahtev Korisnika Banka može izdati do dve dodatne kartice za čije je korišćenje odgovoran vlasnik osnovne kartice.

Visa Electron platna kartica sa čipom je zasnovana na najsavremenijim tehnološkim rešenjima koja Vam obezbeđuju najviši nivo sigurnosti. Svaka kartica ima u sebi integrisan sigurnosni čip, koji pruža visok nivo zaštite informacija i tako praktično onemogućava njihovu zloupotrebu. Čip tehnologija predstavlja savremen način čuvanja podataka na kartici čime je onemogućeno njihovo kopiranje.

Za identifikaciju korisnika kartice kod transakcija učinjenih VISA ELECTRON karticom obavezan je unos PIN broja i to na svim bankomatima i na POS terminalima koji podržavaju čip tehnologiju.

Kartica se izdaje i reizdaje potpuno besplatno, bez plaćanja bilo kakve naknade ili članarine.

Kontakt telefoni: +381 11 2205-690
+381 11 2205-683
+381 11 2205-689


Debitna kartica

 

DinaCard JUBMES banke je nacionalna debitna platna kartica. Ona ima tri funkcije:

 • Platna kartica,
 • Identifikaciona kartica uz čekove JUBMES banke,
 • Identifikaciona kartica za korišćenje na šalterima JUBMES banke.

   Kartica se izdaje svakom punoletnom, domaćem ili stranom fizičkom licu sa prebivalištem u Republici Srbiji,koje kod Banke otvori dinarski tekući račun. Na zahtev Korisnika Banka može izdati do dve dodatne kartice za čije je korišćenje odgovoran vlasnik osnovne kartice.

   DinaCard se može koristitisamo u okviru raspoloživih sredstava na tekućem računu za plaćanje roba i usluga i za podizanje gotovog novca u Republici Srbiji na mestima na kojima je istaknut znak „DinaCard“.

   DinaCard JUBMES banke izdaje se i reizdaje potpuno besplatno, bez plaćanja bilo kakve naknade ili članarine.

   Kontakt telefoni:

   +381 11 2205-690
   +381 11 2205-683
   +381 11 2205-689

   VISA nagradna igra

    

   Svako plaćanje Vašom VISA electron karticom donosi Vam mogućnost za osvajanje jednog od pet putovanja za dvoje na Island! Sve što je potrebno da uradite jeste da plaćate svojom VISA electron karticom, čuvate svoje POS slipove /SMS potvrde ili izvode iz Banke i registrujete svoje transakcije od 1 - 29.12.2017. na sajtu: https://rs.visa.com/

   Pravila nagradne igre možete preuzeti ovde: pravila nagradne igre

   Sve detalje u vezi sa nagradnom igrom pogledajte na: https://rs.visa.com/