Avali i akcepti menica

Banka vrši avaliranje menica svojih klijenata i to:

 • Avaliranje trasiranih menica po osnovu prometa robe i usluga
 • Avaliranje i akceptiranje menica čije su osnov novčane transakcije
 • Avaliranje menica za učešće na licitaciji
 • Avaliranje menica za dobro izvršenje posla
  • Tarifa naknada za avaliranje i akceptiranje menica sa pokrićem iznosi do 0,2% (uz 100% pokriće) mesečno na iznos obaveze odnosno do 0,4% mesečno uz druga obezbeđenja, minimum RSD 3.000,00.

   Naknada za obradu zahteva po svim garancijskim poslovima i jemstvima iznosi do 1% od iznosa zahteva jednokratno unapred,minimum RSD 5.000,00.

   Napomena: Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

Više informacija?

Ako želite više informacija kliknite ovde i posetite našu kontakt stranu.

Sertifikati

OBAVEŠTENJE


SVA DINARSKA I DEVIZNA PLAĆANJA PO OSNOVU HUMANITARNE POMOĆI ZA OTKLANJANJE POSLEDICA OD POPLAVA U POTPUNOSTI SU OSLOBOĐENA BILO KAKVIH PROVIZIJA JUBMES BANKE A.D. BEOGRAD

Kursna lista

Valuta Kupovni Srednji Prodajni
  CHF 98.56 101.61 103.54
  EUR 120.22 122.42 124.01
  GBP 0.00 155.97 0.00
  USD 97.67 99.66 101.05

dalje

Simbol: JMBN


24.11.2014 3,601.00 0.00%