Dobrodošli

Poslujući u skladu sa Zakonom o bankama od 1997.godine, sa licencom za obavljanje svih bankarskih poslova u okviru korporativnog bankarstva i poslovanja sa stanovništvom, na domaćem i na međunarodnom tržištu, Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju - JUBMES banka je transformisana u komercijalnu banku.

U domaćem sektoru bankarsko-finansijskih usluga, JUBMES banka je, shodno svom strateškom razvojnom opredeljenju, pozicionirana kao finansijska institucija univerzalne orijentacije koja svojim klijentima pruža širok spektar tradicionalnih komercijalnih bankarsko-finansijskih proizvoda i usluga (depozitni poslovi, kreditni i garancijski poslovi, poslovi platnog prometa, poslovi sa stanovništvom, pravno-finansijski konsalting i dr.). Detaljnije...

Privreda

JUBMES banka poseduje značajno iskustvo dugo dve decenije u poslovima unapređenja jugoslovenskog izvoza...

Detaljnije

Ponuda za klijente iz Australije

Ako ste u Australiji i želite da budete u vezi sa Srbijom, javite se JUBMES banci Detaljnije

Stanovništvo

JUBMES banka je svojim cenjenim klijentima obezbedila širok asortiman ponude...

Detaljnije

Prodaja nepokretnosti

Na osnovu Zakona o hipoteci, poverilac JUBMES banka a.d oglašava prodaju nepokretnosti. Detaljnije

Sertifikati

Kursna lista

Valuta Kupovni Srednji Prodajni
  CHF 107.66 111.33 115.01
  EUR 121.05 123.27 125.24
  GBP 0.00 161.60 0.00
  USD 107.99 110.19 112.17

dalje

Simbol: JMBN


27.05.2016 4,010.00 0.00%